'கிலாஃபா' விடயத்தில் சமரசம் செய்ய முஸ்லிம்கள் ஒரு கனமும் சம்மதிக்க மாட்டார்கள்

IS இயக்கத்துடன் இணைந்து அண்மையில் சிரியாவில் கொல்லப்பட்ட சப்ராஸ் நிலாம் முஹ்சினின் செய்தி இலங்க...

இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் எங்கே செல்கின்றன!?

ஒரு இஸ்லாமிய இயக்கம் என்பது ஒரு சமூக சேவை அல்லது சமூக நலன்புரி அமைப்பு அல்ல! அதாவது இருக்கின்ற சூழ...

மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை

இன்றைய உலகில் இஸ்லாமிய சமூக வாழ்வமைப்பொன்று எங்குமே இல்லாத சூழலில் முஸ்லீம்கள் அல்லாஹ்வின் வழிகாட்...

யார் அந்த மிதவாத முஸ்லிம்?

முகத்தை மறைத்து முஸ்லிம் பெண்கள் ஆடை அணிவது தீவிரவாத முஸ்லிம்களின் அடையாளம் என்ற கருத்து உலகமெங்கு...

எதிர்காலம் கிலாஃபத்திற்கே!

நாகரீகங்கள் எழுவதும், வீழ்வதும் வரலாற்றில் என்றும் மெய்ப்படுத்தப்பட்டுவரும் உண்மை. அறியப்பட்ட முழு...

இங்கிலாந்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான புதிய சட்டமூலம்

  முஸ்லிம்களை பௌதீக ரீதியாக மாத்திரம் தாக்குவதுடன் நின்றுவிடாது சிந்தனா ரீதியாகவும் மழுங்கடிப்பத...

சிந்தனை

Prev Next

கிலாஃபா

Prev Next

நடப்பு விவகாரம்

Prev Next

யதார்த்தம் எது ?

எமது உம்மத்